Параграф22 Daily

§22 Новини

Откриха процедури за избор на административни ръководители на седем районни прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на районните прокуратури в Девин, Мездра, Нова Загора, Оряхово, Свиленград, Сливница и Царево. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител, ведно с изискуемите документи.

Решението на Прокурорската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС. Всички длъжности са свободни към датата на откриване на процедурата, като за районните прокуратури в Девин, Нова Загора, Оряхово, Свиленград и Царево това е втора процедура.

При предходните процедури не са постъпили кандидатури за Районна прокуратура - Нова Загора и Районна прокуратура – Оряхово. До момента не са постъпвали кандидатури и за Районна прокуратура – Сливница, въпреки проведените три процедури. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 11.07.2018 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Силистра.

Кандидатите са трима – Петър Христов Петров – административен ръководител на Районна прокуратура – Дулово, Веселина Милушева и  Константин Йовев– прокурори в Районна прокуратура – Силистра.

Facebook logo
Бъдете с нас и във