Параграф22 Daily

§22 Новини

Отлагат за месец делата в Окръжен съд-Стара Загора

Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 март 2020 г. и въз основа на заповед № 264/11.03.2020 г. на административния ръководител – и.ф.председател на  Окръжен съд – Стара Загора, считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. (включително) се отменят насрочените открити съдебни заседания в Окръжен съд – Стара Загора с изключение на производствата по чл.329 от Закона за съдебната власт, както и други съдебни производство, по преценка на съдията-докладчик, изискващи своевременно произнасяне.

Отлагат се всички събития, като семинари, общи събрания, планираното отчетно събрание за Доклада на дейността на Окръжен съд – Стара Загора за отчетната 2019 г., приемните дни на ръководството на съда, командировки, участие в обучения и конференции на съдии и съдебни служители.

Забранен е достъпът в съдебна палата – Стара Загора на всяко лице, извън работещите в сградата, страните по делата и техните процесуални представители и лица с конкретен повод на посещение в съда. Стриктното спазване на пропускателния режим за достъп на външни лица в Съдебна палата – Стара Загора ще се осъществява от служителите на ОЗ „Охрана“ гр.Стара Загора с цел превенция, предвид създалата се епидемична обстановка.

Със същата заповед се препоръчва да се подават всички молби, жалби, сигнали, съобщения, искания, предложения и всякакъв вид кореспонденция на електронните адреси на съда. Справки за движението по делата могат да се извършват на място, по телефон, чрез електронната поща и електронната страница на съда.При необходимост от документи, страните по делата ще могат да получат същите на електронен адрес или факс, заявени от тях.

Окръжен съд – Стара Загора апелира към всички граждани да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусното заболяване, като се въздържат от посещение в Съдебната палата при наличие на подобни симптоми.

В Съдебна палата – Стара Загора са предприети мерки с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от възникване на нови случаи на заразяване с COVID-19.

Facebook logo
Бъдете с нас и във