Параграф22 Daily

§22 Новини

Отложиха дискусията за реформирането на съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото ѝ заседание разглеждането на предложение на Боряна Димитрова – член на ВСС и председател на Комисия „Съдебна администрация“ към СК, и Даниела Марчева – член на ВСС и председател на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК, да бъдат обсъдени вижданията на членовете Колегията за развитие на съдилищата.

Двете комисии предлагат и примерни варианти като възможни подходи за оптимизация на съдилищата.

Реформирането на съдебната карта е свързано също с изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“ и проект „Заповедно производство“ в изпълнение на Договор SRSS/SC2019/012, Особена позиция 1 към Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във