Параграф22 Daily

§22 Новини

Отложиха избора за административен ръководител на Военен съд - Пловдив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ взе решение за отлагане на избора на „административен ръководител – председател“ на Военен съд – Сливен за 17.03.2020 г. и указа на административния ръководител на Военен съд – Пловдив да проведе процедура за изслушване на кандидата за председател на Военен съд – Сливен от Общо събрание, с участието на съдиите от военните съдилища в Пловдив и в Сливен.

Процедурата за избор на административен ръководител на Военен съд – Сливен е открита с решение на съдийската колегия по протокол № 25/30.07.2019 г., като единствен кандидат е Георги Панев Георгиев – и. ф. административен  ръководител на съда.

В хода на процедурата не е изпълнено регламентираното в чл. 194а, ал. 7 от ЗСВ изискване за изслушване на кандидата за административен ръководител от общото събрание на съответния съд, тъй като във Военен съд – Сливен правораздават двама съдии, единият от които е кандидат за втори мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във