Параграф22 Daily

§22 Новини

Отмениха разпоредби от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла

По протест на Окръжна прокуратура – Русе, Административен съд - Русе отмени разпоредби на Наредба за управление на отпадъците на  територията на Община Бяла, област Русе, приета с решение на Общински съвет- Бяла.  Съдът отмени атакуваните от прокуратурата разпоредби на чл. 17, ал.2,т.1-5,ал.3, ал.4 и ал.5, чл.66, ал.7 от наредбата, относими към събиране и транспортиране на отпадъци. Обяви за нищожни разпоредбите, намиращи се в глава осма „Административно-наказателни разпоредби“ – чл.83, ал.2,пр.1 и ал. 3, пр.1 от наредбата.

Съдът прие доводите на прокуратурата, че оспорените норми  на Наредбата в частта относно „...събиране, транспортиране....“ следва да се отменят, като противоречащи на нормативен акт от по-висока степен – Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за възлагане на рециклирани строителни материали.

Недопустимо е с Наредба на общински съвет да се уреждат обществени отношения, регламентирани с нормативни актове от по-висока степен, за регламентирането на които не е налице законова делегация на общински съвет. Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден административен акт прави същия нищожен, предвид което следва да се прогласи нищожността на разпоредбата на чл.83, ал.2,пр.1 и ал. 3, пр.1 от Наредбата.

Решението на съда е влязло в сила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във