Параграф22 Weekly

§22 Новини

Отнеха лиценза на трима международни превозвачи

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщи, че със заповед на изпълнителния директор на агенцията и на основание Закона за автомобилните превози и на Наредба №11(2002 г.) за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари, издаден на " Eфпалио Транспорт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. "Цар Борис III", Сити център, офис № 8, № 11, вх. А.


Същата санкция е наложена и на "Камберо" ЕООД, с адрес, посочен в последната подадена от превозвача декларацията за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по чл. 5 от Регламент(ЕО) 1071/2009 г. : гр. София, ул. "Тодор Влайков" № 16.


Освен това изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" прекратява правата за международни превози и и на "Граматикова - ДЕВ 2" ЕООД с адрес: Варна, ул. "Радост", бл. 3, вх. Б, ет. 8, ап. 40.


Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София - град.

Facebook logo
Бъдете с нас и във