Параграф22 Daily

§22 Новини

Отстраниха от длъжност за 4 месеца Райна Бачева - обвинител в РП – Благоевград

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Райна Петкова Бачева - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, командирована в Районна прокуратура – Кюстендил, във връзка с искането от главния прокурор за временното ѝ отстраняване от длъжност, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ. Членовете на Колегията оставиха без уважение искането на прокурор Бачева за изслушване на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Кюстендил Ивайло Илиев.

Прокурорската колегия отстрани временно за срок от 4 месеца Райна Бачева – от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград, обвиняема по досъдебно производство № 24/2020 г, по описа на Следствения отдел на Специализирана прокуратура, пр. пр. № 1576/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура, от считано от датата на вземане на решението. На основание чл. 230, ал. 5 от ЗСВ, за периода на временното отстраняване от длъжност, на прокурор Бачева ще се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

Срокът за временното отстраняване на прокурор Бачева е по-малък от определения в чл. 230 от ЗСВ и от поискания в допълнителните мотиви на Специализираната прокуратура, тъй като са съобразени обстоятелствата, че тя вече е била временно отстранена от длъжност за срок от 8 месеца през 2019 г., както и че този срок ще окаже дисциплиниращ ефект за срочното извършване на процесуални действия по наказателното производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във