Параграф22 Daily

§22 Новини

Пак предлагат държавата да плаща за вредите, причинени от незаконните й наредби

Държавата да плаща обезщетения на гражданите, претърпели вреди от нейните незаконосъобразни или нищожни наредби и правилници - това предлага депутатът от ДПС Хамид Хамид с проект за промяна в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Като основна причина за тази се сочи необходимостта от преодоляването на едно твърде спорно тълкувателно решение на Върховния административен съд от 2016 година. То на практика сложи "чадър" над администрацията и й гарантира безнаказаност дори за откровени безобразия, които се приемат в подзаконовите нормативни актове.

През 2016-та мнозинството от съдиите във ВАС приеха, че до отмяната им подзаконовите нормативни актове всъщност няма как да причинят вреди на гражданите. А освен това посочиха, че има норма в Административнопроцесуалния кодекс, която овластява самия орган, написал калпавите разпоредби, да "уреди" последиците от тях в тримесечен срок.

Решението на ВАС бе подписано с безпрецедентно голям брой "особени мнения" от магистратите в този съд - 32 души обявиха, че са против това тълкуване на закона. Но то се прилага, въпреки предупрежденията, че лишаването на гражданите от възможността да осъдят държавните органи за вредите, които са им причинили с незаконните си наредби, противоречи на европейското право и практиката на СЕС.

Три години след това решение Върховната административна прокуратура всеки месец вади списъци с незаконосъобразни разпоредби, които открива в общинските наредби - няма правна област, в която да е направена проверка и да не са установени стотици нарушения. За този период от време и ВАС е отменил куп подзаконови нормативни актове - наредби, правила, инструкции и прочие актове на "централната" изпълнителна власт. Но не се е чуло гражданин да е получил обезщетение за вредите, които е понесъл от тези действия по посочения в тълкувателното решение ред и самият орган-нарушител да е върнал надвзета такса смет или да е платил вредите от незаконен отказ да бъде извършена административна услуга, например.

"Промяната е необходима, за да се преодолеят последиците от Тълкувателно решение№2/2016 година, което е задължително за съдилищата", сочи в мотивите за предлаганата промяна и Хамид Хамид. И предлага в закона да бъде записано изрично, че държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

През лятото на миналата година същото предложение, дори с напълно идентичен текст, а и със сходни мотиви, бе внесено и от четирима депутати от БСП. То обаче бе отхвърлено от депутатите още на първо четене в пленарната зала. Любопитно е да се види дали сега то ще бъде подкрепено от управляващото мнозинство - при сегашната конфигурация на силите в парламента и вече в предизборна обстановка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във