Параграф22 Daily

§22 Новини

Парламентът подхвана и новия законопроект за МВР

Парламентът разглежда на второ четене законопроекта за Министерството на вътрешните работи, внесен от Министерски съвет.


В началото на обсъжданията депутатът от ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов направи предложение, законът да се казва Закон за вътрешната сигурност и опазване на обществения ред. То не беше подкрепено от мнозинството в пленарна зала. "Това ще се превърне в закон за правата на министъра на вътрешните работи. Има разписани много права и почти никакви отговорности. Не може след като 20 и няколко години почти цялата материя, касаеща МВР, е уредена в закон, сега да се предлага да е в подзаконов нормативен акт", заяви Ципов.


Депутатите приеха текст, който гласи, че Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка. Дейността на МВР се осъществява въз основа на следните принципи: спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна; зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство; публичност и отчетност; политически неутралитет; обективност и безпристрастност; защита на информацията и източниците за нейното придобиване; защита на служителите при - и по повод изпълнението на техните служебни задължения; сътрудничество с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица.


Върху дейността на МВР се осъществява граждански контрол от предвидените в действащото законодателство органи. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон функции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във