Параграф22 Daily

§22 Новини

Павел Тонев участва в семинар на високо ниво на генералните директори на митниците на ЕС

Директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев взе участие в семинар на високо ниво на генералните директори на митниците на ЕС, който се проведе в Париж.

На срещата бяха обсъдени заключенията от доклада на така наречената „Групата на мъдреците“ (Wise Persons Group),  които бяха оповестени в края на март 2022 г. и формулират препоръки за бъдещето на европейските митници до 2030 г. Дискусиите бяха проведени в три работни сесии, посветени на темите за ролята на митниците спрямо един по-защитен единен пазар и по-добро сътрудничество с другите държавни органи, за единодействието и унифицирането на митническите процедури и стандарти, включително чрез създаването на обща европейска митническа агенция, както и за синхрон в анализа на риска с акцент върху разрастващата се електронна търговия.

„Създаването на самостоятелен, постоянен европейски орган, който да предоставя услуги на Европейската комисия и на държавите членки, ще допринесе за постигането на целта „действаме като един“, а освен това ще спести много разходи  – и финансови, и на човешки ресурси, особено по отношение на разработването на електронните системи“, заяви директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев по повод идеята CELBET (Проектът „Митнически експертен екип по Източните и Югоизточните сухопътни граници“) да бъде основата за създаване на Европейска митническа агенция.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че въвеждането на системно базиран подход, съсредоточен върху реформираната схема за одобрените икономически оператори, ще допринесе за по-доброто улесняване на търговията, основана на доверие. А също така, че докладът на Мъдреците в голяма степен обобщава актуалното състояние и необходимостта от развитие на Митническия съюз на ЕС.
„Групата на мъдреците“ е съставена от 12 изтъкнати експерти по предизвикателствата – университетски преподаватели и практици в областта на митниците и търговията.

Групата е създадена през есента на 2021 г. под егидата на комисаря на ЕС по въпросите на икономиката Паоло Джентилони.

В своя доклад експертите предлагат анализ и 10 препоръки с новаторски идеи и предложения за справяне с предизвикателствата пред Митническия съюз. Целта е да се пристъпи към амбициозна реформа, която ще помогне митниците на ЕС да се справят по-добре с кризите (например Брекзит, Covid, войната в Украйна) и ще допринесе за двойния екологичен и цифров преход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във