Параграф22 Daily

§22 Новини

Печално: БНБ отчете драстичен спад при чуждите инвестиции през януари

Чуждите инвестиции в страната бележат спад от близо 70% , стана ясно от данните на Българската народна банка. Преките чуждестранни инвестиции в България през януари 2021 г. са едва 33 млн. евро. Спрямо януари 2020 г. има спад от близо 70%. Статистиката показва, че почти цялата сума на преките инвестиции през първия месец на годината е под формата на реинвестирана печалба (29,8 млн. евро) - т. е. дружествата с мажоритарна чужда собственост инвестират спечеленото в България през миналата година. Но и в този случай има голямо изоставане спрямо януари 2020 г., когато реинвестираните пари са били 120 млн. евро, научи Банкеръ.

За трети пореден месец дълговите инструменти - заемите, които компаниите - майки в чужбина отпускат на клоновете си у нас, са отрицателни (минус 1,6 млн. евро). Година по-рано стойността е била положителна (40,4 млн. евро). Най-важният показател - създаването на нов капитал, е само 4,5 млн. евро. През цялата минала година инвестициите в дялов капитал бяха по-малко от 270 млн. евро. Но и това беше добра новина, поне статистически, тъй като предходните три години това перо винаги беше силно отрицателно, т.е. чуждите фирми разпродават инвестициите си в България.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари 2021 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 32.7 млн. евро (0.1% от БВП), като намаляват със 75.7 млн. евро спрямо януари 2020 г. (положителен поток от 108.4 млн. евро, 0.2% от БВП).

По предварителни данни, статия "Реинвестиране на печалба" (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 29.8 млн. евро, при положителна стойност от 120.7 млн. евро за януари 2020 г. За януари 2021 г. нетният поток по подстатия "Дългови инструменти" (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1.6 млн. евро, при положителна стойност от 40.4 млн. евро за януари 2020 г. Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2021 г. са от Нидерландия (23.9 млн. евро) и Германия (6.8 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари 2021 г. възлиза на 1.8 млн. евро, при положителен поток от 11.6 млн. евро за януари 2020 г. Съгласно предварителните данни, размерът на преките инвестиции в страната към трето тримесечие на 2020 г. е 47 855.3 млн. евро, при 46 345.7 млн. евро в края на 2019 г. Подстатия "Дялов капитал и реинвестиране на печалба" е в размер на 36 813.9 млн. евро, като нараства с 377.1 млн. евро спрямо декември 2019 г. (36 436.8 млн. евро). 

Facebook logo
Бъдете с нас и във