Параграф22 Daily

§22 Новини

Пенгезов иска отвод на състава, който ще гледа уволнението му

Бившият председател на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов иска отвод на съдебния състав по делото пред Върховния административен съд (ВАС) за отстраняването му от длъжност. Според него решаващият състав - Наталия Марчева – докладчик и председател на състава, Румяна Папазова и Тодор Тодоров, е предубеден, защото е взел предварително отношение по въпроси по съществото на спора в свое определение по делото от 24 юни 2014 г., Тогава съставът остави без уважение искането на Пенгезов за спиране на изпълнението на решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което е временно отстранен от длъжност, съобщава „Правен свят“.

В искането за отвод адвокатът на Пенгезов обосновава, че съдебният състав в своето определение е заявил, че представените по делото доказателства „представляват за молителя неблагоприятни последици, но при законосъобразност на административния акт те не могат да бъдат определени като вреди, тъй като липсва елементът непозволеност, противоправност“. Предпоставянето на законосъобразност на административния акт, за да се вземе решение по преюдициален въпрос, представлява вземане на предварително отношение по съществото на правния спор, гласи искането за отвод.

По-нататък се казва, че съдът приема, че „несъмнено общественият интерес изисква в орган на съдебната власт да не участва съдия, и то председател на апелативен съд, който е привлечен в качеството му на обвиняем по Наказателния кодекс“. Това, че съдът приема, че жалбоподателят не трябва да е съдия според адвоката представлява предрешаване на правния спор, т.е. също представлява изразяване на предварително становище на решаващия състав по съществото на правния спор.

Делото ще се гледа днес, като съдебният състав следва да се произнесе по искането за отвод в съдебното заседание.

На 15 май т.г. ВСС временно отстрани от длъжност Веселин Пенгезов заради привличането му в качеството на обвиняем по четири обвинения във връзка с разследване на злоупотреба със средства по европейски програми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във