Параграф22 Daily

§22 Новини

Петчленка на ВАС отмени решението на тричленен състав, касаещо таксите на ЧСИ за събиране на парични вземания

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени решението на тричленен състав, касаещо таксите на частните съдебни изпълнители за събиране на парични вземания. Става дума за последното изменение на т.26 от раздел II "Пропорционални такси" на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, прието с постановление на Министерски съвет №52/05.03.2013 г. То беше отменено от първата инстанция на ВАС на 12 май 2020 г. Впоследствие срещу решението на тричленния състав касационни жалби подадоха Министерски съвет на Република България, Камара на частните съдебни изпълнители и министъра на правосъдието.

Касационната инстанция констатира, че с последното изменение на Тарифата минималният размер на таксите е бил намален и няма пропорционални такси, които да са над десет процента от цената на вземането, което е било възможно преди оспореното изменение. Следователно е постигната целта на изменението на тарифата. Тя е и в пълно съответствие с нормата на чл. 83, ал. 2 Закона за частните съдебни изпълнители, изискваща сборът от всички пропорционални такси да не надвишава една десета от задължението.

Петчленният състав на ВАС намира, че е неправилна преценката на тричленния състав за непостигане на целта на изменението и противоречие с чл.6 АПК и непостигане на поставената цел за намаление на икономичестата тежест и подобряване на бизнесклимата и задлъжнялостта в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във