Параграф22 Daily

§22 Новини

Петте центрове по медиация към съдилищата бяха отчетени на заключителна конференция

Изпълнението на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ чрез Европейския социален фонд, бе отчетено на заключителна пресконференция, организирана от Министерството на правосъдието.

В резултат на създадените пет Центрове по медиация към Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Сливен и Окръжен съд – Пловдив, са осигурени петте апелативни съдебни райони с част от необходимата инфраструктура за осъществяване на медиационни процедури. Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна и координатор на проекта от страна на ВСС, отбеляза значението на оказаната подкрепа и предоставеното финансиране от Висшия съдебен съвет за реновиране на помещения, обзавеждане и оборудване за тях, съобразно потребностите на медиационните процедури. Целта на новите медиационни центрове към съдилища с различна натовареност, е да допринасят за популяризиране на културата за решаване на спорове.

„С проведените пет публични събития за представяне на Центровете по медиация сред местните общности във Велико Търново, Враца, Добрич, Сливен и Пловдив успяхме да ангажираме вниманието на обществеността към възможностите на медиацията“, акцентира г-н Маринов. Функционирането на центровете се организира от административните ръководители на съдилищата, а предоставяните от тях услуги са безплатни. Според координатора на проекта, съдилищата са подходящата институция и разполагат с необходимата база за развитие на подобни медиационни центрове, като от съда се очаква да бъде по-активен при преценка кой спор е най-подходящ за разрешаване чрез медиация. Подчерта се необходимостта от визия за администрирането на центровете по медиация и за разширяване използването на този способ за решаване на спорове.

В хода на обсъждането бе коментирано, че вече България разполага с най-много центрове по медиация към съдилищата, както и с най-много съдии, обучени в техники за насочване към медиация, в сравнение с останалите държави от Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във