Параграф22 Daily

§22 Новини

Планът за управление на парк "Витоша" съдържа много грешки

Миналата седмица планът за управление на Природен парк „Витоша“ беше върнат за прецизиране и доработка. Една от костатациите е, че е обособена в пъти по-голяма зона за стопанска дейност и ски съоръжения.

Съществен елемент на плановете е функционалното зониране на съответната територия и определянето на забраните в отделните зони в зависимост от консервационната им значимост, както и целта за опазване на ценните видове и местообитания. Същевременно трябва да се търси възможност, където е подходящо, за развитие на туризъм и устойчиво ползване на природните ресурси, каза в предаването „Хоризонт до обед“ Мирослав Калугеров – директор на Дирекция “Национална служба за защита на природата“ към Министерството на околната среда и водите.

Той допълни какво са констатирали в МОСВ в плана за Природен парк „Витоша“:

Направеното зониране в случая е твърде окрупнено. Създават се едни големи зони, които не са еднородни по характер и не следва да бъдат третирани с общи режими. В една и съща зона, без да става ясно по какви критерии, са включени разнообразни по характер и функции територии, които имат различен законов статут и изискват различен подход за тяхното управление.

Не мога да кажа, че виждам лобистки елемент, по-скоро е станала някаква грешка при зонирането, тъй като не е реално в 40% от територията на парка да се допуска строителството на ски лифтове и писти. В момента процентите са 10, допълни Мирослав Калугеров.

Той допълни, че планът съдържа много грешки, които трябва да бъдат отсранени. Очаква се през март прецизираният документ да бъде представен отново за обществено обсъждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във