Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВКС избра двама съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите

На заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка, Пленумът на Върховния касационен съд избра за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

- Ирина Ганева – съдия в Окръжен съд – Разград, гражданска материя, 77 гласа „за“;

- Мария Кавракова-Аршева – съдия в Специализирания наказателен съд, наказателна материя, 77 гласа „за“.

Третият съдия, подал заявление за член на комисията – Даниела Христова от Окръжен съд – Варна, гражданска материя, не събра необходимия за избора брой гласове.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право.

Пленумът на ВКС вече избра един съдия със специализация по гражданско право за член на Комисията по атестирането и конкурсите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във