Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВКС избра един съдия за член на КАК при Съдийската колегия на ВСС

На заседание, проведено днес, Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) с 51 гласа „за“ избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съдия Десислава Николова от Окръжен съд – Добрич, гражданска материя.

До изтичането на срока за подаване на заявления за участие в процедурата – 30.09.2020 г., не са получени документи от други кандидати.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Пленумът на ВКС избира за членове на Комисията по атестирането и конкурсите четирима действащи съдии, разпределени така: 2 съдии със специализация по гражданско право, 1 съдия със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.

Facebook logo
Бъдете с нас и във