Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВКС не избра нови членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) не избра нови членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. По отношение на съдия Петър Балков от Окръжен съд – Русе Пленумът прие, че неговото заявление е подадено след изтичането на крайния срок за изпращане на документи, който бе до 15.10.2019 г. включително. Кандидатурата на съдия Николинка Попова от Районен съд – Пазарджик не събра необходимия брой гласове – повече от половината от присъстващите съдии.

В предишни заседания на Пленума на ВКС бяха избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите четирима съдии, от които двама със специализация по гражданско право, един – по наказателно право, и един – по търговско право.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Пленумът на ВКС избира за членове на Комисията 10 действащи съдии, разпределени така: 5 съдии със специализация по гражданско право, 4 съдии със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.

Facebook logo
Бъдете с нас и във