Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВКС попълни състава на КАК при Съдийската колегия на ВСС

На свое заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка, Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) – с 66 гласа „за“ при участието на 66 върховни съдии, избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Диана Коледжикова – съдия в Софийския апелативен съд, гражданска материя.

До изтичането на срока за подаване на заявления за участие в процедурата не са получени документи от други кандидати.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС Пленумът на Върховния касационен съд избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право.

Пленумът на ВКС избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите Ирина Ганева – съдия в Окръжен съд – Разград, гражданска материя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във