Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС да оптимизира щатната численост на магистратите в ПРБ

Прокурорската колегия предложи Пленумът на Висшия съдебен съвет да разкрие 4 щатни длъжности „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, 10 щатни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура и 5 щатни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура. Новите щатни длъжности ще бъдат осигурени чрез съкращаване на 12  свободни длъжности „прокурор“ в районни и окръжни прокуратури. Пет свободни длъжности вече са съкратени със закриването на районните прокуратури – Белоградчик (2 щ.бр.), Дряново, Кула, Мадан, Чепеларе и Тервел от 01.01.2019 г.

Прокурорската колегия предлага, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да бъдат съкратени по една свободна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Севлиево, Районна прокуратура – Перник, Окръжна прокуратура – Благоевград, Окръжна прокуратура – Враца, Окръжна прокуратура – Стара Загора, Окръжна прокуратура – Плевен, Окръжна прокуратура – Габрово, Окръжна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Добрич и Окръжна прокуратура – Перник, както и две свободни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол,  считано от дата на вземане на решението.

Оптимизирането на щатната численост в рамките на утвърдения щат на прокуратурата, чрез преразпределение на свободни щатни длъжности е свързано със своевременното обявяване на свободни щатни длъжности и ще бъде разгледано на заседанието на Пленума на ВСС на 21 февруари 2019 г.

Решенията на Прокурорската колегия по предложението от главния прокурор на Република България за оптимизиране щатната численост на магистратите в системата на прокуратурата са съобразени със становища от административните ръководители на апелативните прокуратури, актуалното кадрово състояние, данните за обем на дейност и натовареност на магистратите в съответните органи на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във