Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС излезе със становище по Конституционно дело № 12/2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по конституционно дело № 12/2019 г. на Конституционния съд на Република България, според което:

1. Решението на Конституционния съд има действие само занапред, като индивидуалните административни актове, издадени въз основа на обявен в последствие за противоконституционен закон, са законосъобразни и не подлежат на отмяна, тъй като към издаването им законът е бил действащ и е предвиждал основание за издаването им.

2. Решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен ненормативен правен акт – решение на Народното събрание или указ на президента, имат действие занапред.

3. Възстановителното действие на решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон или разпоредба от него, е приложимо при определени условия.

С определение от 17.09.2019 г. на Конституционния съд е допуснато до разглеждане по същество искането на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията на Република България във връзка с отговор на въпросите:


  1.  „Какво е действието на решението на Конституционния съд, с което се обявява противоконституционност на закон, по отношение на заварени правоотношения и висящи съдебни производства, с оглед разпоредбата на чл. 151, ал. 2 изр. трето от Конституцията на Република България?“;

  2.  „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен ненормативен правен акт решение на Народното събрание (НС) или указ на президента?“ и

  3.  „При какви условия се проявява възстановителното действие на решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон, изменящ или отменящ действащ?“.

С посоченото определение Висшият съдебен съвет е конституиран като заинтересована страна, като  е предоставен 30-дневен срок за изразяване на становище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във