Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС изрази становище по законопроект за изменение на НПК

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по законопроекта за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, като заяви, че компетентността на военните съдилища следва да бъде разширена с обхващането на всички служители на системата на националната сигурност. Посочено е, че при обсъждане на Законопроекта е целесъобразно да бъдат обсъдени и предложенията на Съдийската колегия на ВСС за оптимизация на дейността на военните съдилища чрез законодателни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за съдебната власт и в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, касаещи статута на военните съдии и компетентността на военните съдилища, изпратени на Правната комисия на Народното събрание, ведно със становищата на Върховния касационен съд и Прокуратура на Република България, съгласно решение по т. 21 от протокол № 19/16.06.2020 г.

Законопроектът е изготвен в резултат на анализ и преосмисляне на необходимостта от разширяване подсъдността на военните съдилища, с оглед тяхната специфична функция като специализирани органи на съдебната власт и като част от силите от системата на националната сигурност на Република България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във