Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС обезпечи работата на българските европрокурори

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов присъства в началото на заседанието на Пленума на ВСС, като при откриването му обяви, че по негова инициатива на 14 юни 2021 г. в зала „Тържествена“ на Съдебната палата в София ще се проведе обществена дискусия по предложения модел за реорганизация на съдебната карта на съдилищата. Министър Стоилов отправи покана към членовете на Съдийската колегия и поясни, че сред участниците ще бъдат представители на юридически и професионални организации. Според него е необходимо да се проведе широк професионален и обществен дебат с всички заинтересовани страни, вкл. с органите на местната власт, адвокатурата и гражданите.

Министърът на правосъдието сподели, че в рамките на заседанието на Съвета на министрите на правосъдието на ЕС в Люксембург, в което участва и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши са изразени очаквания в най-скоро време да бъдат завършени процедурите в съответните държави за попълване на определените квоти за европейски делегирани прокурори.

Във връзка с обезпечаване дейността на европейските делегирани прокурори от България, Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение, че не възразява да бъдат извършени разходи за осигуряването им, съобразно разпоредбите на Регламент /ЕС/ 2017/1939 на Съвета на 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. Според Регламента, общите условия на труд и работна среда на европейските делегирани прокурори и на обслужващата ги администрация се осигуряват от компетентните национални съдебни органи. Разходите ще бъдат извършени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2021 г., като след извършването им и при необходимост ще бъдат извършвани корекции по бюджета на ПРБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във