Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС обсъди предприетите допълнителни мерки за сигурността на съдебните сгради

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация на главен комисар Георги Жеков - главен директор на ГД „Охрана“ във връзка с предприети действия по охраната на съдебната сграда на специализираните органи на съдебната власт в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 16/07.06.2018 г. Пленумът реши са проведе ново изслушване на главния директор на ГД „Охрана“ през месец януари 2019 г., когато да бъде запознат с предприетите съобразно новия бюджет на дирекцията мерки за доизграждане на сигнално-охранителната система в съдебните сгради.

Главен комисар Жеков представи направената след юни 2018 г. частична реорганизация охраната на сградата на специализираните съдилища и прокуратури и свършеното на този етап по изграждане на Национална система за електронна сигурност. Отчето бе свършеното попълване на щатните бройки за служители в ГД „Охрана“, където към момента са свободни около 1% от длъжностите и предстои провеждане на нов конкурс.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева представи съгласуваните с Министерството на финансите проект на бюджет на ГД „Охрана“ за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 г. и 2021 г., в които приоритети са необходимостта от увеличение на щатната численост и на трудовите възнаграждения на служителите. За обезпечаване на допълнителната щатна численост за охраната на всички съдебни сгради са необходими общо 679 щатни бройки. Предвидено е поетапно назначаване през следващите бюджетни години, като за 2019 г. са поискани необходимите допълнителни разходи за назначаване първоначално на 159 служители.

Главният прокурор Сотир Цацаров обърна внимание, че Законът за съдебната власт възлага правомощията по охрана на съдебните сгради на ГД „Охрана“ и попита дали дирекцията възнамерява и в бъдеще да продължи да възлага охраната чрез сигнално-охранителна техника посредством обществена поръчка на външен изпълнител. Той настоя ГДО са ускори изграждането и поеме тази дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във