Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС одобри финансова обосновка във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на ГПК

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри финансова обосновка във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс и упълномощи представляващия ВСС да я подпише.

Във финансовата обосновка е посочено, че приемането на предлаганите промени ще доведе до рационализиране и бързина на съдебните процедури и по-равномерно разпределение на натовареността между отделните съдилища, без пряко и/или косвено въздействие върху бюджета на съдебната власт.

С проекта на ЗИД на ГПК се предлага усъвършенстване на законовата уредба по отношение ограничаване на злоупотребата с процесуални права, респективно очевидната злоупотреба с право; по-равномерно разпределение на натовареността между отделните съдилища; нови по-рационални правила за събиране на глоби, наложени в хода на изпълнителното производство; решаване на практически проблеми, възникнали при прилагане на отделни разпоредби на ГПК, както и преодоляване на противоречива съдебна практика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във