Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС остави без уважение предложение за награди за магистрати

Пленумът на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението от административния ръководител – председател на Административен съд – Русе за поощряване на Елица Димитрова и Ивайло Иванов – съдии в Районен съд – Русе, командировани в Административен съд – Русе, с парични награди в размер 1000 лв., на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, заради висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи професионални качества.

Според информация, касаеща отменяемостта на постановените актове за 2020 г. на съдия Димитрова и на съдия Иванов, както и тази на останалите магистрати в органа, предложените за поощрение съдии не отговарят на изискванията, заложени в Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, за да бъдат наградени.

Предложението от председателят на Административен съд – Русе Диан Василев за поощряване на двамата командировани съдии е обосновано с изплатените допълнителни трудови възнаграждения за 2020 г. на магистратите в Административен съд – Русе, вкл. и на командированите съдии, с изключение на съдия Димитрова и на съдия Иванов, чиито допълнителни трудови възнаграждения са съобразени с размера на трудовите им възнаграждения, получавани в органа на назначение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във