Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС се съгласи съветът да бъде член на Съвета за координация и сътрудничество

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, в съответствие със Закона за администрацията, Висшият съдебен съвет, в качеството му на държавен орган, да бъде член на Съвета за координация и сътрудничество.

Пленумът на ВСС съгласува предложения проект на Постановление на Министерски съвет за създаване на национален механизъм за мониторинг в борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет за координация и сътрудничество, без забележки в останалата част.

Проектът на Постановлението на Министерски съвет е изготвен след съгласуване на първоначалния проект с органите, чиято дейност засяга, и в него са отразени получените становища. Чрез създаването на предложения механизъм се цели да се запази постигнатият напредък, да се проследява изпълнението на мерки и дейности, и да се докладва пред обществеността по показателите независимост на съдебната власт, съдебна реформа, борба с корупцията по високите етажи на властта и с корупцията в по-общ план, както и борба с организираната престъпност.

Предвижда се Съветът да се ръководи от двама съпредседатели – заместник-министър председател с ресор „правосъдие“ и представляващия ВСС, което ще гарантира равнопоставеността и независимостта на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във