Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС взе решение за надграждане на инфраструктурата за електронно правосъдие

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие да бъде сформирана работна група с представители на ВСС, Министерство на правосъдието и Държавната агенция „Електронно управление“, които да подготвят и представят пред Пленума на ВСС предложения за законодателни промени, които да повишат ефективността и да гарантират пълноценното използване на електронното призоваване. Работната група е в състав:  Боряна Димитрова, Боян Новански, Вероника Имова, Драгомир Кояджиков и Огнян Дамянов.

С цел включване в работната група на представители на Министерството на правосъдието и Държавната агенция „Електронно управление“ ще бъдат изпратени писма до двете институции.

На членовете на ВСС – Огнян Дамянов и Олга Керелска е възложено да проучат и представят възможностите за доразвитие и надграждане на Системата за електронно съобщаване и призоваване, разработена по проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по Норвежки финансов механизъм, включително относно размера на необходимите финансови средства за доразвитието и надграждането на системата и начина на финансиране.

В предложението от членовете на Съдийската колегия – Георги Чолаков – председател на ВАС, Даниела Марчева, Олга Керелска, Огнян Дамянов, Боян Новански и Драгомир Кояджиков е посочена необходимостта от възприемане на последователен подход за поетапно въвеждане на задължителното електронно призоваване по отношение на обхвата на задължени лица – държавни и общински органи, адвокати, банки, застрахователи, нотариуси и други.

Отчетено е, че според груби изчисления, годишните разходи на съдилищата за призоваване и изпращане на съобщения възлизат на около 10 000 000 лв., а предвидените понастоящем законови възможности в АПК и най-вече в ГПК не са достатъчно ефективни, за да гарантират пълноценното използване на електронното призоваване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във