Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС закрива третостепенни разпоредители с бюджет

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение от 01.06.2022 г. да се закрият третостепенните разпоредители с бюджет – Районна прокуратура – Етрополе, Районна прокуратура – Ихтиман, Районна прокуратура – Пирдоп, Районна прокуратура – Своге и Районна прокуратура – Сливница, в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет Прокуратурата на Република България. От същата дата се закриват банковите сметки, кодовете в СЕБРА и кодовете по БУЛСТАТ на петте районни прокуратури.

На началника на отдел „Счетоводство и методология“, той и главен счетоводител на ВСС, е възложено да уведоми министерството на финансите за закриването на транзитните сметки, сметките за наличности и кодовете в СЕБРА на районните прокуратури в Етрополе, Ихтиман, Пирдоп, Своге и Сливница. На техните административни ръководители е указано да предприемат необходимите действия за закриване на сметките за чужди средства и кодовете по БУЛСТАТ.

Решението на Пленума на ВСС е във връзка с предходно решение от февруари 2022 г. за продължаване процеса на оптимизиране на структурата на районните прокуратури със седалище София и София-област.

Facebook logo
Бъдете с нас и във