Параграф22 Daily

§22 Новини

Пловдивският Районен съд няма да отсрочва дела заради коронавируса

Пловдивският Районен съд продължава да работи в нормален ритъм, без да се отсрочват дела, като са взети строги мерки за дезинфекция на работните помещения – съдийски кабинети, зали, канцеларии, коридори, фоайета, санитарни възли.  Съдебните екипи са инструктирани от медицински експерти за превантивните  мерки срещу вирусни инфекции.

От Съдебната палата обясняват, че естеството на работа на Районния съд не позволява прекъсване на делата, тъй като над 50 % от  тях са наказателни, с постановена мярка за неотклонение задържане под стража, делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение, за обезпечаване на искове и доказателства, за домашно насилие, както и дела, за които законът предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

От ръководството на Районен съд – Пловдив призовават гражданите по възможност да не посещават Съдебната палата и  извършването на справки да се прави по телефона или да се използва интернет страницата на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във