Параграф22 Daily

§22 Новини

По-малко самоубийства цели национална стратегия

Правителството прие Национална програма Превенция на самоубийствата в България 2013-2018 г. и план за действие към нея, съобщи пресслужбата на кабинета. Основната цел е да се намали честотата на опитите за самоубийство и на смъртността.


Програмата е насочена към експерти от помагащите професии и преди всичко към работещите в областта на здравеопазването. А също така и към идентифицираните групи с риск за повишено суицидно поведение - лицата, изразили намерения и направили опити за самоубийство, хората с психични заболявания и с различни форми на дезадаптивно поведение (токсикомании и др.), ученици (10-18 г.), военнослужещи, служители на МВР, медици и др.


Дейностите по програмата предвиждат изграждане и поддържане на база данни за мониторинг на самоубийствата и опитите за такива на национално и регионално ниво; оценка на ефективността от превантивните дейности; създаване и внедряване на информационна система за отчитане на задължителната регистрация на суицидните действия; предоставяне на информация на съответните служби на МО и МВР.


Планират се съвместни дейности с медиите на национално и областно ниво. Очакваните резултати от изпълнението на програмата са задържане на сегашното ниво и понижаване на честотата на опитите за самоубийство и на суицидната смъртност с 10 на сто.


Целта е също повишаване информираността на населението относно възможностите за укрепване на психичното здраве и позитивна мотивация.


Финансирането на дейностите ще се извършва в рамките на ежегодно утвърждаваните средства по бюджета на Министерство на здравеопазването.


В края на март започнаха безплатни консултации с психиатри и психолози и семинари, като част от мерките на Регионалните здравни инспекции срещу зачестилите самоубийства. Лекари, учители, ученици и журналисти се обучават да разпознават кой може да посегне на живота си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във