Параграф22 Daily

§22 Новини

Подбор на съдии и съдебни служители за стаж в регистратурата на ЕСПЧ

Висшият съдебен съвет изпълнява проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021. В изпълнение на Дейност 2 „Укрепване на капацитета на българските магистрати и съдебни служители в прилагането на Европейската конвенция за правата на човека“ е предвидено изпращането на 6 български магистрати (съдии) и/или съдебни служители на стажове в Регистратура на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и 3 български магистрати (съдии, прокурори, следователи) и/или съдебни служители на стажове в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа.

Публикувана е обява за набиране на кандидатури за изпращането на група от трима български съдии и/или съдебни служители в Регистратурата на ЕСПЧ, с планирано начало на стажа – 1 май 2022 г., за срок до 10 месеца.

Заявленията и посочените документи, следва да бъдат подадени до 23 февруари 2022 г. на електронна поща [email protected] и на хартиен носител в деловодството на ВСС. Заявленията се подават лично или чрез изрично упълномощено лице, без нотариална заверка на подписа.

Практиката по изпращане на български съдии в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека стартира в предходния програмен период на НФМ 2009-2014 г. и бе високо оценена като положителна. С направени изменения в настоящия проект е включена и възможността в стажовете да вземат участие и съдебни служители, отговарящи на условията в Методологията за подбор и оценка на кандидати за провеждане на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа.

Възможността представителите на българската съдебна система да се запознаят пряко с организацията и работата на Европейския съд по правата на човека и Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа е отлична възможност за професионално развитие, допринася за подобряване прилагането на европейската правна рамка от българската съдебна система, и за укрепването на капацитета на българските магистрати и съдебни служители за прилагане на Европейската конвенция за правата на човека.

Facebook logo
Бъдете с нас и във