Параграф22 Daily

§22 Новини

Подкрепа към председателя на СГС срещу действия на Валя Ахчиева и придружаващия я оператор

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение във връзка с получения на 04.03.2020 г. сигнал от Алексей Трифонов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, във връзка с пореден опит за посегателство върху личния живот на съдия:

 "Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява институционална подкрепа към Алексей Трифонов - административен ръководител - председател на Софийски градски съд, по повод действия на журналистката Валя Ахчиева и придружаващия я оператор, пред дома,  на магистрата, на 04.03.2020 г., с които са нарушени личните му права. Въпреки установената практика на Европейския съд по правата на човека публичните лица да се ползват с по-ниска степен ни защита на личния живот, считаме, че в конкретния случай агресивният подход е посегателство към личните права на съдията и не може да бъде обоснован с разкриване на информация от важен обществен интерес.

Апелираме медиите и журналистите да проявяват дължимото уважение към честта, достойнството и правото на личен живот на магистратите."

Facebook logo
Бъдете с нас и във