Параграф22 Daily

§22 Новини

Подлагат на антикорупционен мониторинг и местните власти

Асоциация "Прозрачност без граници" стартира "позитивен натиск" на местните контролни институции в Северозападен и Южен централен район. Антикорупционната организация представи проекта "Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление".

"Когато се говори за дефицити в антикорупционната сфера, фокусът в повечето случаи е на ниво централна администрация, управление на държавата в рамките на изпълнителната и на законодателната власт", посочи изпълнителният директор на асоциацията Калин Славов. Проведеното от тях преди две години изследване "Националната система за почтеност" показало, че има доста добра законодателна рамка и немалко заделени ресурси в рамките на антикорупционната сфера. Обект на изследване тогава били бизнесът, медиите, неправителственият сектор.

В този контекст решили да развият няколко инициативи, обхващащи и друга насока, а именно местното управление и местната власт. Така се ражда идеята за "Гражданската платформа за отговорно и почтено управление". Сравнително кратката инициатива е стартирала още през ноември 2014 г. и ще се реализира в рамките на 1 година.

Проектът обхваща две тематични области: екология и строителство, както и социални грижи за деца в риск в Севрозападен и Южен централен район. Изборът на двете приоритетни теми е мотивиран от факта, че в тези региони по редица причини - икономически и социални, проблемите по тематиката са най-изострени. "На местно ниво трудно се развива капацитет на структурите на гражданското общество за наблюдение на контролните институции", призна изпълнителният директор на "Прозрачност без граници". При избора на темите инициаторите са се ръководили от наболели теми в обществото, които привличат и медийния интерес.

Основната цел на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации на местно ниво, които са близко до проблема, могат да реагират бързо и познават особеностите на местните райони. Идеята е да се повиши приноса им на ниво формулиране на политики.

Очакванията са да се подобри капацитетът за ефективен граждански мониторинг и формулиране на предложения за оптимизиране на съществуващите практики при противодействието на закононарушенията. С реализацията на проекта от асоциацията очакват да се изработят предложения за подобряване на контрола в работата на институциите в двете ключови сфери в общините Видин, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик и Смолян.

Липсата на прозрачност и на достъп до информация са съществени проблеми при екологията, според програмният директор на Асоциация "Прозрачност без граници" Ваня Нушева. От друга страна предложенията на гражданските организации, които не биват разглеждани сериозно, също са непренебрежим факт. "Дейността на Областните антикорупционни съвети е изпразнена от работа", смята Нушева. Според нея там не постъпват теми за разглеждане, а няколко от тези съвети в страната имали желание да играят роля при контрола върху корупционните практики.

Кой контролира контролиращите? Този въпрос постави Нушева и акцентира на идеята с проекта да се постигне "позитивен натиск" на институциите, упражняващи контролни функции на местно ниво. Предвижда се още и създаване на интернет базирана интерактивна платформа, където гражданите и заинтересованите страни да могат да дават предложения за функционирането на контролните органи, за наличие на дефицити и други.

Средствата за реализацията са по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във