Параграф22 Daily

§22 Новини

Поканиха Теодора Точкова за изслушване във връзка с публикуваните на лични данни на съдия Мирослава Тодорова

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет покани в заседанието ѝ на 30 юли 2019 г. главния съдебен инспектор Теодора Точкова, за изслушване във връзка с публикуваните от ИВСС лични данни на съдия Мирослава Тодорова. Тогава ще бъде внесен и проект на декларация, с която Колегията осъжда грубото нарушение на Закона за защита на личните данни като неправомерен акт, засягащ личната неприкосновеност и съдийската ѝ независимост на съдия Тодорова.

По предложение на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, СК обсъди днес допуснатия от ИВСС пропуск. Главният съдебен инспектор не участва в заседанието ѝ поради ползване на платен годишен отпуск от 18.07.2019 г. до 31.07.2019 г. В представена от нея писмена позиция е посочено, че „с публикуването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на съдия Мирослава Тодорова с незаличени лични данни в електронния публичен регистър по чл. 175г, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, достъпен чрез интернет сайта на Инспектората, е допуснат пропуск, като вместо окончателния вариант на декларацията е публикуван работният файл“. ИВСС е предприел необходимите технически и организационни мерки за отстраняването на нарушението, и е започнал проверка по случая. Предприети са и действия по уведомяване на Комисията за защита на личните данни по чл. 33 от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

Членовете на ВСС посочиха днес, че преди приключване на проверката не могат да вземат отношение, дали случилото се със съдия Мирослава Тодорова е тенденциозно, както и че тя може да охрани своите интереси като сезира Комисията за защита на личните данни и по съдебен ред като предяви граждански иск за нарушените ѝ права.

Facebook logo
Бъдете с нас и във