Параграф22 Daily

§22 Новини

Положително е становището на ВСС по проектозакона за изменение и допълнение на НПК

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. С проектозакона се транспонират в националното законодателство Директива /ЕС/ 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година, относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, и изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минималните стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамковото решение 2001/220/ПВР на Съвета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във