Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха Ерна Якова-Павлова - председател на Районен съд - Варна, със служебна благодарност и грамота

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Ерна Жак Якова - Павлова - съдия и и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Варна, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Съдия Ерна Якова-Павлова е поощрена по предложение от Марин Маринов- председател на Окръжен съд – Варна във връзка с нейния принос за реформиране на Районен съд – Варна, укрепване на неговия авторитет, както и за проявения професионализъм, всеотдайност и постигнати трайни резултати в утвърждаване на правото, и приключване на втория ѝ мандат на длъжността „административен ръководител-председател“ на Районен съд – Варна.

Ерна Якова-Павлова има над 19 години юридически стаж изцяло в съдебната система. През периода 01.03.2000 г. – 28.02.2001 г. е била съдебен кандидат, а от 01.09.2001 г. до 15.02.2004 г. младши съдия в Окръжен съд – Варна. На 16.02.2004 г. встъпва като районен съдия в Районен съд – Варна, като в периода 01.10.2006 г. – 03.08.2009 г. е заместник на административния ръководител – зам. председател на съда. От 03.08.2009 г. е административен ръководител - председател на съда, като към настоящия момент е определена за и.ф. административен ръководител.

В предложението е посочено, че в двата си мандата начело на едно от най-натоварените съдилища  съдия Якова –Павлова е проявила „качества на отличен ръководител, обединител, съмишленик и партньор в различни каузи на системата, града и региона“. Сред успешно осъществените проекти с нейно участие са: създаване на центъра за щадящо изслушване на деца „синя стая“; формиране на специализирани състави за детско правосъдие; изграждане и развитие на „Център по медиация“ към Окръжен и Районен съд – Варна; възстановяване и разширяване на образователния проект „Час по правосъдие“; дигитализация на наказателните дела.

Отчетено е, че при периодичните проверки от ИВСС не са констатирани нарушения във връзка с организацията на работа, предприетите действия и утвърдените правила в Районен съд – Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във