Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха Красимир Харалампиев – председател на Трето наказателно отделение във ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Красимир Иванов Харалампиев – съдия и председател на Трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Харалампиев е поощрен по предложението от председателя на ВКС Лозан Панов. Подкрепа за предложението заявиха също Цветинка Пашкунова и Вероника Имова – членове на Съдийската колегия.

Красимир Харалампиев правораздава във Върхония касационен съд повече от 16 години, а дългогодишната му професионалнакариера е преминала изцяло в органите на съдебната власт – бил е стажант-съдия в Софийски градски съд, младши прокурор в Районна прокуратура – Варна, заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, съдия във Военната колегиа на Върховен съд на Република България, съдия във Софийски военен съд, съдия във Военно-апелативния съд и заместник-председател на същия съд. Считано от 07.10.2002 г. съдия Харалапиев правораздава в Наказателната колегия на ВКС, а от 01.11.2017 г. и до настоящия момент е председател на Трето наказателно отделение.

С решение от днес, Съдийската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Красимир Харалампиев от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 19.08.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във