Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха прокурор Славка Славова - зав. отдел „Административен" на ВКП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Славка Пенкова Славова - прокурор, завеждащ отдел 06 „Административен“ във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Славова е поощрена по предложение от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Тя има над 40 години юридически стаж в системата на Прокуратурата. Била е младши прокурор в Районна прокуратура – Девня през периода от 1979 г. до 1981 г.; заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура от 1981 до 1990 г.; прокурор в Софийска градска прокуратура от 1990 г. до 1994 г.; прокурор в отдел „Следствен“ на Главна прокуратура от 1994 г. до 1999 г.; прокурор в отдел „Следствен“ на Върховна касационна прокуратура; заместник-ръководител на сектор „Инспекторат“ в отдел „Административен“ на ВКП през периода 1999-2000 г. и негов ръководител от 2000 г. до 2004 г.; завеждащ отдел „Административен“ във Върховна касационна прокуратура от 30.09.2004 г. и към момента.

Посочено е, че „на всички заемани длъжности прокурор Славова е показала отлични юридически познания, следвайки висок професионален стандарт при прилагане на най-добрите практики“. Отчетено е всеотдайното ѝ, отговорно и целеустремено изпълнение на служебните ѝ задължения. Според главния прокурор „безспорните лични качества и доказаният административно-организационен капацитет на прокурор Славова бележат кариерата ѝ на магистрат с образцово изпълнение на задачи със съществен принос за утвърждаване на върховенството на закона при осъществяване на правомощията на Прокуратурата и за издигане  на авторитета на съдебната власт“.

Прокурорската колегия освободи Славка Пенкова Славова от заеманата длъжност „прокурор“, завеждащ отдел 06 „Административен“ във Върховна касационна прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във