Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха с личен почетен знак "втора степен" – сребърен Димитър Иванов и Наско Асенов - следователи в НСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Димитър Захариев Иванов и Наско Асенов – следовател в Национална следствена служба с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Г-н Иванов бе освободен от длъжност „следовател в Национална следствена служба“ , на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/ 26.02.2020 г., считано от 02.03.2020 г, а на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи и г-н Асенов от заеманата длъжност, считано от 16.03.2020 г.

И двамата следователи са освободени, поради навършване на 65- годишна възраст.

Facebook logo
Бъдете с нас и във