Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха Валери Първанов – прокурор във ВКП с Личен почетен знак първа степен - златен и 1000 лв.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Валери Иванов Първанов – прокурор, завеждащ отдел 02 „Досъдебен“ във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Първанов е поощрен по предложение от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Валери Първанов има над 39 години юридически стаж в системата на Прокуратурата, като е заемал последователно длъжностите заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен от 1980 г. до 1981 г.; следовател във Военно-окръжна прокуратура – Плевен от 1981 г. до 1987 г.; прокурор във Военно-окръжна прокуратура от 1987 г. до 1990 г.; прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София от 1990 г. до 1991 г.; прокурор в Прокуратурата на въоръжените сили от 1991 г. до 1997 г.,  прокурор, завеждащ отдел в Прокуратурата на въоръжените сили от 1997 г. до 1999 г.

От 01.01.1999 г. е прокурор във Върховна касационна прокуратура, като в периода от 2006 г. до 2013 г. е заместник на главния прокурор при ВКП, а от  03.02.2017 г. и към момента е завеждащ отдел. Главният прокурор е посочил, че „на всички заемани длъжности Валери Първанов е показал отлична правна подготовка и висока квалификация“, ползва се с авторитет и уважение сред колегите си, а „с безупречното и образцово изпълнение на служебните задължения е дал своя личен принос при осъществяване правомощията на Прокуратурата и издигане авторитета на съдебната власт“.

Прокурорската колегия освободи, поради  навършване на 65-годишна възраст, Валери Иванов Първанов от заеманата длъжност „прокурор“, завеждащ отдел 02 „Досъдебен“ във Върховна касационна прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във