Параграф22 Daily

§22 Новини

Попълването на двете съдийски места във ВСС бе провалено

Председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Весела Павлова – съдия във Върховния административен съд, обяви, че съгласно чл. 29к, ал 2 от ЗСВ изборът се смята за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас, което представлява не по-малко от 727 броя гласове.

Общият брой на гласувалите вчера (17 октомври) е 580 от 2202-ма, включени в списъка на действащите съдии по реда на чл. 29д от ЗСВ. По тези съображения Избирателната комисия, след проведено гласуване, с 5 гласа „за“ и 4 гласа „против“ обяви избора за нередовен. Членовете на Избирателната комисия, които са изразили отрицателен вот, са изложили аргументи, с които го мотивират.

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на Избирателната комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез Съдийската колегия на ВСС пред състав, състоящ се от трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС.

В процедурата участваха Деян Денев – съдия в Окръжен съд - Варна, и Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд.

Решението на Избирателната комисия и протоколите на Избирателна секция № 1 и Избирателна секция № 2 са обявени на интернет сайта на ВСС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във