Параграф22 Daily

§22 Новини

Поредни мерки за борба с корупцията

Министерският съвет одобри поредния график на неотложните мерки и действия на правителството и на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Той обхваща периода до декември 2013 г. и включва законодателни, административни и организационни инициативи, които да гарантират продължаване на съдебната реформа и постигането на резултати в противодействието на корупцията и организираната престъпност.


Акцент е поставен на управленските, организационни и аналитични мерки на институциите, които имат за цел подобряване на практиката, въвеждането на модели за добро управление, прецизиране на координацията между правоохранителните органи и органите на съдебната власт. Те са фокусирани върху приложението на новото законодателство по начин, който да капитализира ефектите от направени нормативни промени и да гарантира необратимостта на продължаващите реформи.Предвижда се усъвършенстване на правилника за дейността на новия ВСС, който да отговори на направените препоръки за постигане на баланс между ефикасност, отчетност, етика, независимост, прозрачност и публичност в работата на кадровият орган.Вnbsp; графика са включени серия от дискусии, изготвяне на методически указания и инструкции, подготовката на анализи и формулиране въз основа на тях на управленски мерки за различните структури на съдебната власт. За кадровото укрепване на съдебната система и разследващите органи е предвидено приемането на стратегия за развитие на човешките ресурси. В нея ще бъдат формулирани и управленски мерки за изравняване на нивото на натовареност, обезпечаване на компетентни и мотивирани магистрати и постигане на качествено и бързо правосъдие. Заложени са и поредица обучения за магистрати иnbsp; разследващи. Правителството прави подобни графици всяка година след всеки пореден доклад по линия на правосъдието и на вътрешния ред, но засега резултатите са нулеви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във