Параграф22 Daily

§22 Новини

Порталът за е-услуги на МВР с още 20 нови възможности

Порталът за електронни административни услуги на МВР вече е с нов облик и предлага нови услуги. Това се дължи на реализирания от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ проект „Реализиране на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Направена е интеграция на Портала със системите за е-автентикация, е-връчване и е-плащане (съгласно изискванията на Закона за електронното управление), с Търговския регистър, с Регистър БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията, с Националната агенция за приходите, с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с информационните системи на Нотариалната камара и с Камарата на частните съдебни изпълнители, с автоматизираните информационни системи (АИС) на МВР – „Регистрация на превозни средства и собствениците им“, „Български документи за самоличност“, „Административнонаказателна дейност“ и други.

Благодарение на това от 21 юни 2021 г. в Портала за електронни административни услуги вече са достъпни разработените 20 нови услуги по направления на дейност „Пътна полиция“, „Контрол на общоопасните средства“ и „Частна охранителна дейност“. По електронен път гражданите и организациите могат да заявяват административни услуги, както досега, и по направленията „Български документи за самоличност“, „Миграция“, „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Освен допълнителните административни услуги, Порталът вече разполага с гъвкав и адаптивен механизъм за визуализация и предоставяне на информацията при заявяване на електронни административни услуги. Повишена е и степента на автоматизация на досега съществуващите услуги.

За да се ползват електронните услуги на МВР, е необходима електронна идентификация с високо ниво на сигурност - квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, вписани в националния доверителен списък на Комисията за регулиране на съобщенията. При използване на КЕП за подписване на заявление е необходимо инсталирано приложението BISS на B-trust. Приложението може да се изтегли от сайта на МВР. 

За извършване на справки и плащания в Портала (включително за дължими глоби по Закона за движение по пътищата, наложени от органите на Пътна полиция), не се изисква КЕП и BISS.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във