Параграф22 Daily

§22 Новини

Потвърдиха дисциплинарно наказание „забележка“ на следователя Кирил Николов

Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното, със заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, дисциплинарно наказание „забележка“ на Кирил Христов Николов – следовател в Следствения отдел на СГП.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ потвърди наложеното със заповед № 1218/13.03.2019 г. на Емилия Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура, дисциплинарно наказание „забележка“ на Кирил Христов Николов – следовател в Следствения отдел на СГП.

Заповедта административния ръководител на Софийска градска прокуратура, ведно с решението на Прокурорската колегия на ВСС, се прилагат към кадровото досие на следователя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във