Параграф22 Daily

§22 Новини

Повече общини ще свалят данък печалба

Увеличава се броят на общините, които ще могат да си преотстъпват корпоративен данък. Така все повече фирми ще могат да получат отстъпка от този налог.


Сега това се прави в райони, в които безработицата е над 35 на сто по-висока от средната за страната. От началото на 2014 г. обаче тази възможност ще важи и за общини, в които безработицата е с 25 на сто по-висока от средното ниво.


Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, публикувани на сайта на Министерството на финансите.


През миналата година в близо половината от общините в България равнището на безработица е било с над 35% по-високо от средното за страната. Това означава, че броят на регионите, които ще преотстъпват данък печалба, ще нарасне значително след приемането на промените.


Въвеждат се и нови условия за фирмите, които ще могат да се възползват от облекчението. Компаниите ще трябва да имат средна численост на персонала от поне 30 работни места, от които 70% да са заети пряко в производството. Друго изискване е поне 30 на сто от служителите да са с постоянен адрес в съответната община.


Целта е да се насърчат инвестициите в по-голям брой общини и да се намали безработицата , посочват от финансовото министерство в мотивите към законопроекта. От там припомнят още, че България трябва да получи разрешение от Европейската комисия тъй като данъчното облекчение се разглежда като държавна помощ.


Ако бъде получено одобрение от Брюксел, общините ще преотстъпват корпоративен данък по този модел през новия програмен период от 2014 г. до 2020 г.


В момента общините могат да преотстъпват корпоративен данък до пълния му размер на фирмите за данъчната им печалба от производство. Така компаниите могат да си спестят отчасти или изцяло вноските по налога. Фирмите могат да получат минимална помощ или държавна помощ за регионално развитие. В първия случай данъчните облекчения не трябва да надвишават 200 хил. евро за период от три години. В сумата на минималните помощи се включва и намаленият или преотстъпен корпоративен данък. Налогът обаче не се прибавя към сумата на отпуснатата помощ за регионално развитие.


И в двата случая обаче преотстъпеният корпоративен данък трябва да се използва за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи в съответната община. Това трябва да стане до 4 години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът.


При помощта за регионално развитие 25% от стойността на активите трябва да се финансират със собствени средства. Освен това преотстъпеният налог не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите, включени в първоначалната инвестиция.


От облекчението обаче не могат да се ползват фирмите, които работят в сферата на въгледобива, стоманодобива, корабостроенето и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във