Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха на място в по-горен ранг и атестираха няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Емилиян Костов – прокурор в Районна прокуратура – Оряхово, на място, в по-горен ранг „прокурор в ОП“, Ваня Атанасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на място, в по-горен ранг „прокурор в АП“, както и Дойчо Тарев – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, Чавдар Железчев – прокурор в Софийска градска прокуратура и Ралица Петкова - прокурор в Районна прокуратура – Монтана, на място, в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Славена Костова - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра” и така на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, тя придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Проведено бе периодично атестиране на Нели Славова - прокурор в Софийска районна прокуратура, Димитрия Дърмонска и Кирил Пейчинов - прокурори в Специализираната прокуратура, като колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра”.

Колегията проведе извънредно атестиране на Цветослав Вергов – прокурор в Специализираната прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра” и на Стефан Рачев – прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във