Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха на място в по-горен ранг няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Пламен Пантов – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, Бранимира Вергова – следовател в Национална следствена служба, Нели Цветкова – следовател в Национална следствена служба, Десислава Трифонова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Стефка Георгиева – прокурор в Районна прокуратура –Добрич и Николай Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, като прие комплексна оценка „Много добра” и магистратите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Проведоха извънредно атестиране на Николай Русинов – прокурор в Софийска градска прокуратура, на Камен Каменов – и. ф. „районен прокурор“ и заместник -районен прокурор на Враца, Тихомир Шабов – и.ф. „административен ръководител – районен прокурор“ на Велико Търново и Румен Сираков – и.ф. „административен ръководител- районен прокурор“ на Хасково, като Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Повишени на място в по-горен ранг са Христина Жисова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково в ранг „прокурор в ОкрП“, Венелин Савов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ и Михаела Георгиева – прокурор в Софийска районна прокуратура в ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във