Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха трима кандидати в длъжност "съдия във ВКС - наказателна колегия"

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Димитрина Йорданова – съдия в Софийски градски съд;  Мария Лалова – съдия в Апелативен съд – София и Татяна Грозданова-Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност.

Съдийската колегия възложи на повишените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Решенията на Колегията, за повишаване на следващите по реда класирани кандидати в конкурсната процедура, подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ. Трите длъжности попадат в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като са овакантени в 9-месечния срок от приключването на конкурсната процедура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във