Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха в длъжност класираните кандидати за 14 свободни длъжности „прокурор“ в Спецобвинението

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ повиши в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура 13 прокурори и премести на същата длъжност един прокурор, считано от датата на встъпване в длъжност.

Повишени бяха Силвия Луканова Соколова – прокурор в СРП; Цанка Богомилова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица и и.ф. районен прокурор на Районна прокуратура - Царево; Николай Димитров Димитров – прокурор в СРП; Петър Божидаров Белчев – прокурор в СРП; Лидия Иванова Манолова – прокурор в Районна прокуратура – Петрич; Калин Иванов Близнаков – прокурор в СРП; Венцислав Данев Фердинандов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен; Мирослав Илиев Илиев – районен прокурор на Районна прокуратура – Карнобат; Евгения Асенова Щъркелова-Станкова – прокурор в СРП; Георги Иванов Банков – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Варна; Мария Илиева Макрелова–Чернева – прокурор в Районна прокуратура – Своге; Антоанета Георгиева Софрониева – прокурор в СРП; Ивета Христова Маркович – прокурор в Районна прокуратура – Плевен.

Прокурорската колегия премести Валентина Иванчева Маджарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура. Поради попълване на местата гласуването за останалите седем кандидати, участвали в конкурса бе прекратено.

Назначените кандидати са класирани в конкурса за заемане на 14 длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на прокурорската колегия по протокол № 06/21.02.2018 г. и изменен с решение по протокол № 07/21.02.2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във